Press Enter to see all

Profile

Join date: 18/08/2019

Bio

(no content)

Playlists of Lâm Hoàng Đức See all

No playlists

Favorite of Lâm Hoàng Đức See all

No songs

Posted songs of Lâm Hoàng Đức See all

Verse 1 A [G]long, [D/F#]long [Em7]time ago, [Am]I can still [C]remember how that [Em]music used t
Lâm Hoàng Đức, 18 / 08, 2019 4,855
Verse1 [G]I met you in the dark [D]You lit me up [Em]You made me feel as though [C]I was enough
Lâm Hoàng Đức, 18 / 08, 2019 15,253
Pre-verse [C] Ground control to Major [Em]Tom [C] Ground control to Major [Em]Tom [Am] Take y
Lâm Hoàng Đức, 18 / 08, 2019 5,813
Verse1 [G]Another turning point a [C]fork stuck in the [D]road, [G]Time grabs you by the wrist, an
Lâm Hoàng Đức, 18 / 08, 2019 3,974
Verse1 [C]Slip inside the [G]eye of your [Am]mind Don't you [E]know you might [F][G]find A better
Lâm Hoàng Đức, 18 / 08, 2019 7,665

Có lỗi xảy ra

Mã lỗi:

Trang web hiện gặp sự cố, vui lòng gửi nội dung bên trên về địa chỉ facebook của chúng tôi

Gửi tin nhắn cho Hợp Âm Chuẩn