Press Enter to see all

Chính sách về quyền riêng tư

Cam kết bảo mật

Chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của bạn. Vì vậy chúng tôi muốn bạn hiểu rõ về quyền riêng tư khi bạn sử dụng hệ thống của chúng tôi:

 • Những thông tin chúng tôi nhận được từ bạn khi sử dụng trang web hoặc ứng dụng.
 • Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn vào mục đích gì.
 • Bạn có quyền thay đổi và kiểm tra lại thông tin cá nhân.
 • Các biện pháp bảo mật của chúng tôi để bảo vệ thông tin của bạn.
 • Chúng tôi có tự động thu thập thông tin cá nhân không?
 • Khi bạn truy cập vào trang web hay ứng dụng, một số thông tin nhận dạng phi cá nhân được ghi lại tự động bởi hệ thống của chúng tôi nhằm nâng cao trải nghiệm của người dùng hơn.

Bạn cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi khi nào

Bạn cung cấp thông tin cá nhân khi:
 • Hoàn thành mẫu đăng ký tài khoản mới
 • Liên hệ với đội ngũ hỗ trợ
 • Mua các gói dịch vụ từ hệ thống

Những thông tin cá nhân được sử dụng vào mục đích gì?

Khi bạn mua sản phẩm hoặc dịch vụ từ Hợp Âm Chuẩn, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn để thực hiện đơn hàng và cung cấp dịch vụ cho bạn. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin thẻ tín dụng của bạn với một bên thứ ba. Chúng tôi không cho thuê, bán hoặc chia sẻ thông tin thẻ tín dụng với các đối tác quảng cáo hoặc các bên thứ ba khác. Chúng tôi theo dõi những trang bạn ghé thăm, những tính năng và nội dung bạn thường sử dụng. Thông tin này có thể được sử dụng để cải thiện trải nghiệm của bạn khi sử dụng hệ thống. Tạo và cung cấp số liệu thống kê liên quan đến việc bạn sử dụng Hợp Âm Chuẩn. Cung cấp những nội dung cho việc quảng cáo bên trong Hợp Âm Chuẩn. Phát triển các tính năng và dịch vụ mới. Làm thế nào để xem những thông tin cá nhân của bạn Bạn có thể xem, cập nhật hay sửa lại thông tin cá nhân của bạn bằng cách nhấp vào Tên tài khoản ở góc trên cùng trang web. Nếu có thắc mắc hay ý kiến đóng góp bạn có thể gửi mail tới cho chúng tôi: [email protected]

Bảo vệ thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi quan tâm đến sự an toàn thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi thường xuyên cập nhật những tiêu chuẩn an toàn mới để bảo vệ và ngăn chặn truy cập trái phép, duy trì an ninh dữ liệu và sử dụng một cách chính xác thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên chúng tôi không thể đảm bảo sự an toàn tuyệt đối của thông tin trong quá trình truyền hoặc lưu trữ của nó trong hệ thống của chúng tôi.

Ứng dụng có sử dụng các dịch vụ YouTube API và đồng ý với các điều khoản dịch vụ của YouTube. Bạn có thể tham khảo các điều khoản tại đây: https://www.youtube.com/t/terms.

Chính sách Google Privacy Policy giải thích cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân và bảo vệ quyền riêng tư của bạn khi bạn sử dụng Dịch vụ Youtube. Mọi điều khoản sử dụng Youtube các bạn có thể tham khảo ở đây: https://www.youtube.com/t/terms Chính sách bảo mật giải thích về việc bảo vệ tài khoản của bạn khi bạn sử dụng Dịch vụ Youtube. https://myaccount.google.com/permissions?pli=1

Cookie

Chúng tôi sử dụng “cookies” cho những việc như lưu mật khẩu và sở thích của bạn, theo dõi các giao dịch của bạn và để giúp xác định khi nào bạn quay trở lại. Bạn có thể thiết lập lại trình duyệt của bạn để từ chối tất cả các cookie hoặc cảnh báo bạn khi một cookie được gửi. Tuy nhiên điều này có thể ảnh hưởng tới trải nghiệm người dùng của bạn.

Yêu cầu xóa dữ liệu

Nếu bạn muốn xóa dữ liệu của bạn ra khỏi hệ thống, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua email: [email protected]. Chúng tôi sẽ thực hiện yêu cầu của bạn trong vòng 3 ngày làm việc.

A. Điều khoản sử dụng và Chính sách quyền riêng tư của ứng dụng API

  - Ứng dụng API phải cho thấy đường liên kết đến Điều khoản dịch vụ của YouTube (https://www.youtube.com/t/terms). Đồng thời, người dùng cũng phải nêu rõ điều khoản sử dụng của mình bằng cách dùng Các ứng dụng API này để đồng ý với điều khoản sử dụng Điều khoản dịch vụ của YouTube.

  - Mỗi Ứng dụng API phải yêu cầu người dùng đồng ý với chính sách quyền riêng tư trước khi người dùng có thể sử dụng các tính năng và chức năng của Ứng dụng API. Chính sách quyền riêng tư phải:

  - được hiển thị nổi bật và người dùng dễ dàng truy cập vào,

  - thông báo cho người dùng rằng Ứng dụng API sử dụng Dịch vụ API YouTube,

  - tham khảo và liên kết đến Chính sách quyền riêng tư của Google tại địa chỉ http://www.google.com/policies/privacy,

  - giải thích rõ ràng và đầy đủ thông tin cho người dùng, bao gồm cả Dữ liệu API liên quan đến người dùng, Ứng dụng API truy cập, thu thập, lưu trữ và sử dụng theo cách khác,

  - giải thích rõ ràng và đầy đủ cách Ứng dụng API sử dụng, xử lý và chia sẻ thông tin người dùng được mô tả trong mục (III.A.2.e), bao gồm cách chia sẻ thông tin với các bên nội bộ hoặc bên ngoài,

  - tiết lộ, nếu vậy, Ứng dụng API cho phép bên thứ ba phân phát nội dung, bao gồm cả quảng cáo,

  - tiết lộ, nếu có, Ứng dụng API lưu trữ, truy cập hoặc thu thập (hoặc cho phép bên thứ ba làm như vậy) thông tin trực tiếp hoặc gián tiếp trên hoặc từ thiết bị của người dùng, bao gồm bằng cách đặt, truy cập hoặc nhận dạng cookie hay công nghệ tương tự trên thiết bị hoặc trình duyệt của người dùng,

  - nếu Ứng dụng API truy cập hoặc sử dụng Dữ liệu được uỷ quyền, hãy giải thích rằng ngoài quy trình thông thường của Ứng dụng API để xoá dữ liệu được lưu trữ, người dùng có thể thu hồi quyền truy cập của Ứng dụng API đó đối với dữ liệu của họ thông qua trang Cài đặt bảo mật của Google tại https://security.google.com/settings/security/permissions, và

  - nếu Ứng dụng API sử dụng Dữ liệu được uỷ quyền, hãy giải thích cách người dùng có thể liên hệ với chủ sở hữu hoặc nhà phát triển API Ứng dụng khi có thắc mắc hoặc khiếu nại về các phương thức bảo vệ quyền riêng tư của Ứng dụng.

Liên lạc với chúng tôi bằng cách nào

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc khiếu nại về quyền riêng tư của bạn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua email: [email protected]

Những thay đổi trong chính sách bảo mật

Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi, thay đổi hoặc cập nhật các quy định riêng tư của chúng tôi bất cứ lúc nào.