Press Enter to see all

Nangangamba

G Zack Tabudlo G# Vote rhythm
≣≣
Tone [G]
Capo1
Verse
Nangangamba [C], nangangamba [Cm7]ang iyong puso
Hindi ka sigura [G]do ('di ka sigura [G7]do)
Nalilito [C], nalilito [Cm7]ang iyong utak
Kung tunay bang pag-i [G]big 'to (tunay bang pag-i [G7]big 'to)
 
Pre-Chorus
Ano [Am7]ba ang problema mo? sabi [Cm7]hin na ang toto
 
Chorus
Sabihin mo [G]na nila [G7]laman ng puso [C]mo at nara [Cm7]ramdaman [G]nito
Kung 'di pa ami [G7]nin ang gus [Am7]to baka ka [Cm7]si mawala na ako
 
Verse
Nagulat [C]ka, nagulat [Cm7]ka nung may
Kasama na 'kong i [G]ba (kasama na 'kong i [G7]ba)
Pakipot [C]ka, 'wag ng paki [Cm7]pot pa baka
Maagaw pa ng iC [G]ba (maagaw pa ng i [G7]ba)
 
Pre-Chorus
Wa [Am7]la ng magbabago kung ' [Cm7]di mo pa aaminin 'to
 
Chorus
Sabihin mo [G]na nila [G7]laman ng puso [C]mo at nara [Cm7]ramdaman [G]nito
Kung 'di pa ami [G7]nin ang gus [Am7]to baka ka [Cm7]si mawala na ako
 
Bridge
[Am7]Ito na ang pagkakataon [Cm7]wala ng pipigil sa'yo
[Am7]'Wag ka ng mahihiya [Cm7]sabihin na ang totoo
 
Outro
Sabihin mo [G]na nila [G7]laman ng puso [C]mo at nara [Cm7]ramdaman [G]nito
Kung 'di pa ami [G7]nin ang gus [Cm7]to...
Sabihin mo [G]na nila [G7]laman ng puso [C]mo at nara [Cm7]ramdaman [G]nito
Kung 'di pa ami [G7]nin ang gus [Am7]to baka ka [Cm7]si mawala na ako
 
Chords (click to close)

Other versions (1)

Create new version

Guitar Tabs (0)

Upload your Tab

This song has no tabs yet

👋

This chords is contributed by Tobi. If you like Chords Easy and would like to contribute, you can also create a new song/chords HERE. See your chords appearing on the Chords Easy main page and help other guitar players.
Please write comments if you find anything incorrect, or you want to share more information about the song above.
Add to
Share
Print
Moderate
Updated:
Updated 2021-07-25
Views: 1,012 Poster: Tobi (Tobi approved)
Author: Zack Tabudlo Genre: Other Favorite: 0
Comments
Related songs
Tobi, 25 / 07, 2021 1,012
Chords is too complex? Use this checkbox to simplify the chords (click to close)