Press Enter to see all
Moderate > Approval queue > Nangangamba

Waiting for approve

Nangangamba Approved

This song is approved and moved to home page. Go to song
Tone [G]
Capo1
Verse
Nangangamba [C], nangangamba [Cm7]ang iyong puso
Hindi ka sigura [G]do ('di ka sigura [G7]do)
Nalilito [C], nalilito [Cm7]ang iyong utak
Kung tunay bang pag-i [G]big 'to (tunay bang pag-i [G7]big 'to)
 
Pre-Chorus
Ano [Am7]ba ang problema mo? sabi [Cm7]hin na ang toto
 
Chorus
Sabihin mo [G]na nila [G7]laman ng puso [C]mo at nara [Cm7]ramdaman [G]nito
Kung 'di pa ami [G7]nin ang gus [Am7]to baka ka [Cm7]si mawala na ako
 
Verse
Nagulat [C]ka, nagulat [Cm7]ka nung may
Kasama na 'kong i [G]ba (kasama na 'kong i [G7]ba)
Pakipot [C]ka, 'wag ng paki [Cm7]pot pa baka
Maagaw pa ng iC [G]ba (maagaw pa ng i [G7]ba)
 
Pre-Chorus
Wa [Am7]la ng magbabago kung ' [Cm7]di mo pa aaminin 'to
 
Chorus
Sabihin mo [G]na nila [G7]laman ng puso [C]mo at nara [Cm7]ramdaman [G]nito
Kung 'di pa ami [G7]nin ang gus [Am7]to baka ka [Cm7]si mawala na ako
 
Bridge
[Am7]Ito na ang pagkakataon [Cm7]wala ng pipigil sa'yo
[Am7]'Wag ka ng mahihiya [Cm7]sabihin na ang totoo
 
Outro
Sabihin mo [G]na nila [G7]laman ng puso [C]mo at nara [Cm7]ramdaman [G]nito
Kung 'di pa ami [G7]nin ang gus [Cm7]to...
Sabihin mo [G]na nila [G7]laman ng puso [C]mo at nara [Cm7]ramdaman [G]nito
Kung 'di pa ami [G7]nin ang gus [Am7]to baka ka [Cm7]si mawala na ako
 

DISCUSSION
Song information

Zack Tabudlo (Key G#) (Link)
Zack Tabudlo Am7CCm7GG7 Other
Vote rhythm
Am7
C
Cm7
G
G7