Press Enter to see all

Ang Huling El Bimbo

G Eraserheads G Vote rhythm
≣≣
Intro
[G] [A7] [C] [G]
Verse1
Kamukha mo si Para[A7]Paraluman,
[C] Nung tayo ay bata pa[G]pa.
[G] At ang galing-galing mo [A7]sumayaw,
Mapa b[C]boogie man o cha[G]cha-cha.
Ngunit ang p[G]pabor[A7]aborito,
Ay pags[C]pagsayaw mo ng el b[G]bimbo.
Nakakaind[G]Nakakaindak, nakakaa[A7]nakakaaliw,
Nakakatind[C]Nakakatindig balahibo[G]balahibo.
[Em] Pagkagaling sa sk[G]
wela ay didir[C]etso na sa iny[D]o,
[Em] At buong magh[G]apon
ay tinutu[C]ruan mo ako.[D]
 
Chorus
Magkah[G]Magkahawak ang at[A7]ating kamay,
At wal[C]walang kamalay-m[G]kamalay-malay.
Na tinur[G]tinuruan mo ang [A7]puso ko,
Na um[C]umibig ng t[G]tunay.
 
Verse 2
Naninigas ang aking kata[A7]katawan,
Pagu[C]Pagumikot na ang pl[G]plaka.
[G] Patay sa kembot ng[A7]ng bewang mo,
At ang p[C]pungay ng iyong mg[G]mga mata.
Lumiliw[G]Lumiliwanag ang [A7]buhay,
Habang t[C]tayo'y magkaakb[G]magkaakbay.
At dahan-d[G]dahan-dahang dumudul[A7]dumudulas,
Ang kamay [C]ko sa makinis mong b[G]braso.
[Em] Sana no[G]on pa man
ay si[C]nabi na sa i[D]yo,
[Em] Kahit hindi na [G]uso
ay ito l[C]lang ang alam [D]ko.
 
Chorus
Magkah[G]Magkahawak ang at[A7]ating kamay,
At wal[C]walang kamalay-m[G]kamalay-malay.
Na tinur[G]tinuruan mo ang [A7]puso ko,
Na um[C]umibig ng t[G]tunay.
 
Bridge
La la la l[G]la
La [A7]la
La l[C]la
La la la [G]la
 
Verse 3
Lumipas ang maraming t[A7]taon,
[C] Di na tayo nagk[G]nagkita.
[G] Balita ko'y may anak ka [A7]na,
Ngun[C]Ngunit walang as[G]asawa.
Tagah[G]ugas ka r[A7]aw ng ping[C]gan
Sa may Erm[G]Ermita.
At isang ga[G]gabi nasaga[A7]nasagasaan,
Sa isang madil[C]madilim na eskini[G]eskinita.
[Em] Lahat ng pang[G]arap
ko'y big[C]la lang natun[D]aw,
[Em] Sa panaginip na l[G]ang
pala ki[C]ta maisasayaw.[D]
 
Chorus
Magkah[G]Magkahawak ang at[A7]ating kamay,
At wal[C]walang kamalay-m[G]kamalay-malay.
Na tinur[G]tinuruan mo ang [A7]puso ko,
Na um[C]umibig ng t[G]tunay.
 
Chorus
Magkah[G]Magkahawak ang at[A7]ating kamay,
At wal[C]walang kamalay-m[G]kamalay-malay.
Na tinur[G]tinuruan mo ang [A7]puso ko,
Na um[C]umibig ng t[G]tunay.
 
Coda
La la la l[G]la
La [A7]la
La l[C]la
La la la [G]la
Chords (click to close)

Guitar Tabs (0)

Upload your Tab

This song has no tabs yet

👋

This chords is contributed by Zarker. If you like Chords Easy and would like to contribute, you can also create a new song/chords HERE. See your chords appearing on the Chords Easy main page and help other guitar players.
Please write comments if you find anything incorrect, or you want to share more information about the song above.
Add to
Share
Print
Moderate
Updated:
Updated 2019-08-19
Views: 1,772 Poster: Zarker (Zarker approved)
Author: N/A Genre: Favorite: 3
Comments
Chords is too complex? Use this checkbox to simplify the chords (click to close)