Press Enter to see all

Profile

Join date: 01/12/2022

Bio

(no content)

Favorite of britta See all

(Intro) C/G F C G Am F (Verse 1) C C/G F You asked to walk me home C G A
Tobi, 13 / 09, 2020 5,187
Verse 1: [G] Almost Heaven, [Em] West Virginia [D] Blue Ridge Mountains, [C] Shenandoah [G] River
Zarker, 26 / 07, 2019 10,314
[D] You [Dmaj7] sheltered me from [Bm] harm, [D] kept me [G] warm [Gm6] , kept me [D] warm [Dsus2]
Chord Imperfect, 10 / 11, 2018 5,730
[Intro] G Am x8 [Verse] G Am Boys workin on empty G
Tobi, 22 / 10, 2019 6,874
INTRO: D G Bm F#m A Bm G D F#m A VERSE: D If you were a teacher, G
Tobi, 27 / 07, 2022 4,846

Posted songs of britta See all

Intro: [D][Am][Em7][Cadd9] In the heat of the [D]fight, I walked [Am]away [Em7]Ignorin' words
britta, 7 / 04, 2023 9,682
[F][G][C][Am][D] [F][G][C] [F]It wasn't just [G]like a movie [C]The rain didn't [Am]soak through
britta, 14 / 01, 2023 6,173

Có lỗi xảy ra

Mã lỗi:

Trang web hiện gặp sự cố, vui lòng gửi nội dung bên trên về địa chỉ facebook của chúng tôi

Gửi tin nhắn cho Hợp Âm Chuẩn