Press Enter to see all

Profile

Join date: 01/07/2024

Bio

(no content)

Playlists of Jordyn Pinder See all

No playlists

Favorite of Jordyn Pinder See all

No songs

Posted songs of Jordyn Pinder See all

(Intro) [Em][G][C] [Em]I know you kno[G]w It felt just like a [C]joke I show, you don't And now
Jordyn Pinder, 12 / 07, 2024 479
(Verse 1) [G]Two Augusts a[Gmaj7]go I told the [Am7]truth oh, but you didn't [C]like it, you went
Jordyn Pinder, 11 / 07, 2024 718
(Intro) [Em]I cut the [G]rope and you fell from the [C]tower [Em]I let it [G]go for my peace of [C
Jordyn Pinder, 9 / 07, 2024 468
Intro [Am]Felt good about you till I didn't [F]Fell hard then I lost your intrest [C]Felt good ab
Jordyn Pinder, 1 / 07, 2024 260

Có lỗi xảy ra

Mã lỗi:

Trang web hiện gặp sự cố, vui lòng gửi nội dung bên trên về địa chỉ facebook của chúng tôi

Gửi tin nhắn cho Hợp Âm Chuẩn