Press Enter to see all

Profile

Join date: 06/12/2021

Bio

I'm only new to guitar... i love music

Favorite of Labline

[G]Young Man jalangseuleon geu ileum-eun [Em]Young Man saeng-gaghayeo ttwieoganeun [Am]Young Man
Chord Imperfect, 5 / 07, 2018 A#m Am C D D#7 D7 Em Fm G G# 1,703
[F]Hey boy Look, [F7]I’m gonna make this simple for you You got two [Bb]choices… [Em7b5]YES or [F]
Chord Imperfect, 6 / 11, 2018 A7 Bb C Cm Dm Em7b5 F F7 Gm 3,379

Có lỗi xảy ra

Mã lỗi:

Trang web hiện gặp sự cố, vui lòng gửi nội dung bên trên về địa chỉ facebook của chúng tôi

Gửi tin nhắn cho Hợp Âm Chuẩn