Press Enter to see all

Artist information

Tiểu Bình

Add Information
我曾經想過就這樣 [D] Wǒ céngjīng xiǎngguò jiù zhè [Bm] yàng 陪你一起走天涯 péi nǐ yīqǐ zǒu tiān [G] yá 攜手一路到天荒
Zarker, 12 / 08, 2019 A Bm D F#m G 401