Press Enter to see all

Artist information

dare-[G]mo ga [B7] kizu-[Em]kanu uchi [G] ni [C] nanika o ushi-[D]nattei-[G] ru [C] [D] [G] fu tt
Zarker, 10 / 08, 2019 Am B7 Bm C D Em G 1,087