Press Enter to see all

Âm giai

Hợp âm chuẩn - Scale là 1 công cụ tìm kiếm scale trên đàn guitar với việc tùy chỉnh "root" và "scale" phù hợp sau đó ấn để tìm kiếm. Ngoài ra còn có thể tùy chỉnh thêm phần hiện thị trong phần cài đặt nâng cao .

Danh sách Âm giai

Bao gồm tất cả các Scale được liệt kê theo danh sách phía dưới được biểu diễn trên cần đàn guitar.