Press Enter to see all

Profile

Join date: 05/10/2022

Bio

(no content)

Playlists of Wonjikisasi See all

No playlists

Favorite of Wonjikisasi See all

No songs

Posted songs of Wonjikisasi See all

(Intro) 2x [G] [C] [Em] [D] (Verse) [G]You get lost on your [C]way back home, [Em]just about anyw
Wonjikisasi, 6 / 10, 2022 1,035
(Intro) [G] [D/F#] [Em] [C] (Verse) [G]No I'm never gonna leave you darling, [D/F#]No I'm never g
Wonjikisasi, 5 / 10, 2022 3,147

Có lỗi xảy ra

Mã lỗi:

Trang web hiện gặp sự cố, vui lòng gửi nội dung bên trên về địa chỉ facebook của chúng tôi

Gửi tin nhắn cho Hợp Âm Chuẩn