Press Enter to see all

Profile

Join date: 03/02/2021

Bio

(no content)

Playlists of James E Clark See all

No playlists

Favorite of James E Clark See all

[Dm]Don't go [Bb]tonight Stay here one more [F]time Remind me what it's [C]like... And let's [Dm]
Tobi, 4 / 07, 2020 14,094
1. She [D]knows when I'm [A]lonesome. [G]She cries when I'm [D]sad [G]She's up in the [D]good times
Tobi, 19 / 08, 2019 3,435

Posted songs of James E Clark See all

No songs

Có lỗi xảy ra

Mã lỗi:

Trang web hiện gặp sự cố, vui lòng gửi nội dung bên trên về địa chỉ facebook của chúng tôi

Gửi tin nhắn cho Hợp Âm Chuẩn