Press Enter to see all

Profile

Join date: 30/04/2023

Bio

(no content)

Playlists of Lucas Aranda See all

No playlists

Favorite of Lucas Aranda See all

No songs

Posted songs of Lucas Aranda See all

-Intro- C G D C G D -Verse 1- C G C D I feel so high school
Lucas Aranda, 25 / 04, 2024 4,398
Draw the cat eye, sharp enough to kill a man [Am] You did some bad things, but I'm the worst of [F]
Lucas Aranda, 9 / 12, 2023 3,304
Verse 1 [D]No words [A]appear before me in the [Em]aftermath [G] [D]Salt streams [A]out my eyes
Lucas Aranda, 7 / 06, 2023 9,269

Có lỗi xảy ra

Mã lỗi:

Trang web hiện gặp sự cố, vui lòng gửi nội dung bên trên về địa chỉ facebook của chúng tôi

Gửi tin nhắn cho Hợp Âm Chuẩn