Press Enter to see all

Profile

Join date: 26/11/2021

Bio

(no content)

Favorite of davethompto04 See all

No songs

Posted songs of davethompto04 See all

[Intro] | D | A G | D | D | [Verse1] D A G D I see a bad moon rising D A
davethompto04, 28 / 08, 2019 2,480
G D C G G C G Just about a year ago, I set out on the road,
davethompto04, 21 / 08, 2019 3,390

Có lỗi xảy ra

Mã lỗi:

Trang web hiện gặp sự cố, vui lòng gửi nội dung bên trên về địa chỉ facebook của chúng tôi

Gửi tin nhắn cho Hợp Âm Chuẩn