Press Enter to see all

Artist information

Jiro Wang / Uông Đông Thành (Fahrenheit )

Add Information
Verse: [C]Méi cuò wǒ zài xīn tiào 没错 我在心跳 [G]Méi cuò ài zài rán shāo 没错 爱在燃烧 [Am]Hǎo xiǎng shēn
Tobi, 9 / 01, 2021 Am C Em F G G7 35