Press Enter to see all

Profile

Join date: 25/04/2021

Bio

(no content)

Posted songs of sorenzatommo

Verse 1 C G If you were a good friend Em D C G You'd
sorenzatommo, 13 / 07, 2021 A7 C D D/f# Em G G/b 2,470
It's be[F]en a minute since I cal[C]led you Ju[G]st to hear the answer phone[Am] Ye[F]ah, I know t
sorenzatommo, 4 / 05, 2021 Am C Em F G 4,187

Có lỗi xảy ra

Mã lỗi:

Trang web hiện gặp sự cố, vui lòng gửi nội dung bên trên về địa chỉ facebook của chúng tôi

Gửi tin nhắn cho Hợp Âm Chuẩn