Press Enter to see all
Moderate > Approval queue > HLUB KOJ NPAUM TXOJ SIA

Waiting for approve

Diary of Jane - Breaking Benjamin
elaina
4 days ago
Angels like you - Miley Cyrus - Miley Cyrus
sara stefanova
2 days ago

HLUB KOJ NPAUM TXOJ SIA Approved

This song is approved and moved to home page. Go to song
Intro:
[F#m] [D] [A] [E]
 
Mob [F#m]lub siab nws mob hauv kuv lub siab
Thaum kuv pom koj nrog luag mus ua [D]ke 
Kuv tsi xav [A]tiag koj yuav siab [B]phem 
Yuav ua rau [E]kuv... [F#m] [D] [A] [E]
 
Mob [F#m]lub cev nws mob hauv kuv lub cev
Thaum kuv pom koj nrog luag sib puag ua [D]ke 
Hauv koj lub [A]siab nws yog siab dab [B]tsi 
Koj thiaj li [D]ua rau kuv mob [C#]siab 
Nyob [F#m]hauv ntiaj teb kuv no tsuag muaj koj
Thiaj tso koj mus rau luag tsi [D]tau 
Vim [A]yog kuv hlub [B]koj 
Yog [F#m]koj yuav ua kom nws mob kuv siab 
Kom mob kuv siab kuv [D]thov 
Thov [A]koj txhob mus ntawm [B]kuv 
Vim [D]kuv tsi tshuav leej [F#m] [D] [A] [E]twg 
 
Mob [F#m]lub nplawv nws mob hauv kuv lub nplawv
Thaum kuv pom koj nrog luag sib npuav qhov [D]ncauj 
Nwg zoo [A]li raug koj tso [B]dab 
Ua [D]kuv mob yuav [C#]tuag 
 
Nyob [F#m]hauv ntiaj teb kuv no tsuag muaj koj
Thiaj tso koj mus rau luag tsi [D]tau 
Vim [A]yog kuv hlub [C#]koj 
Yog [F#m]koj yuav ua kom nws mob kuv siab 
Kom mob kuv siab kuv [D]thov 
Thov [A]koj txhob mus ntawm [B]kuv 
Vim [D]kuv tsi tshuav leej twg [F#m] [D] [A] [E]
 
Instrumental 
|[F#m]|[D]|[A]|[E]| (3 Zaug)
 
 Vim [F#m]kuv no hlub no kawg kuv [D]siab 
[F#m] Koj ua dab tsi nws mob kuv lub [D]siab
Mob [A]kuv lub [B]siab... 
Nwg [D]mob nrog kuv lub [C#m]cev 
Nyob [F#m]hauv ntiaj teb kuv no tsuag muaj koj
Thiaj tso koj mus rau luag tsi [D]tau
Vim [A]yog kuv hlub [C#]koj
 
Yog [F#m]koj yuav ua kom nws mob kuv siab 
Kom mob kuv siab kuv [D]thov 
Thov [A]koj txhob mus ntawm [B]kuv 
Vim [D]kuv tsi tshuav leej [F#m] [D] [A] [E]twg 
 
Outro: [F#m] [D] [A] [E] (3zaug)

DISCUSSION
Song information

Laib Laus (Toog Xyooj) ABC#C#mDEF#m Other
Vote rhythm
A
B
C#
C#m
D
E
F#m