Press Enter to see all
Cài đặt nâng cao


Hợp âm chuẩn - Scale là 1 công cụ tìm kiếm scale trên đàn guitar với việc tùy chỉnh "root" và "scale" phù hợp sau đó ấn để tìm kiếm. Ngoài ra còn có thể tùy chỉnh thêm phần hiện thị (bao gồm có Nốt và Bậc của Scale) trong phần cài đặt nâng cao .